Menu

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Oświadczenie dotyczące kampanii społecznej "10 mniej. Zwolnij!"

W odpowiedzi na przesłane w dniu dzisiejszym pytania dziennikarzy dotyczące kampanii społecznej "10 mniej. Zwolnij!" uprzejmie informujemy, że zlecająca kampanię Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, miała wiedzę o istnieniu spotu "Reconstruction". Na etapie przygotowania, przed ostatecznym wyborem koncepcji filmu, sporządzona została opinia prawna, która wykluczyła plagiat. Dodać należy, że opinię ...

Wznowienie ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego

Wznowienie ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po 6 latach przerwy, wznowiony zostanie ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego1. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych oraz stopień korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem. Badania ...

Nowe przepisy dot. elementów odblaskowych

Nowe przepisy dot. elementów odblaskowych

31 sierpnia br. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym rozszerzająca obowiązek stosowania elementów odblaskowych przez pieszych. Znowelizowany przepis nakazuje wszystkim pieszym (bez względu na ich wiek) używania elementów odblaskowych, w przypadku gdy poruszają się oni po zmierzchu po drodze znajdującej ...

Uchwała KRBRD w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa

Uchwała KRBRD w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa

W dniu 15 lipca br. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa. Rekomendacje KRBRD dotyczą: 1. promowania wyposażenia wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów sprzedawanych na terenie Polski zarówno w wizualne, jak i dźwiękowe urządzenia syganlizujące niezapięcie pasów bezpieczeństwa na każdym zajętym ...

Nowe regulacje prawne dot. fotelików

Nowe regulacje prawne dot. fotelików

W dniu 7 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych projekt zmian przepisów dot. przewożenia dzieci w fotelikach.  Celem projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie nowych wymogów bezpiecznego przewożenia dzieci oraz warunków technicznych dla fotelików ochronnych, wynikających z nowego Regulaminu ...

  1. Prędkość
  2. Piesi
  3. Pasy bezpieczeństwa i foteliki
  4. Alkohol

Kampanie

II edycja kampanii "10 mniej. Zwolnij!"

 

 

W dniu 17 czerwca 2014 roku rozpoczyna się druga edycja, rozpoczętej w ubiegłym roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kampanii społecznej na rzecz ograniczania zjawiska nadmiernej prędkości oraz zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu pn. "10 mniej. Zwolnij!"

Spot pod nazwą „10 mniej ratuje życie. Zwolnij!”

 

Przedstawia fakty dotyczące przebiegu wypadku drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu – pieszego. W spocie porównano skutki wypadku drogowego dla pieszego potrąconego przez samochód jadący z prędkością 60 km/h i 50 km/h.

Spot pod nazwą „…zginęli na pasach, bo kierowca jechał za szybko. Zwolnij!”

Przedstawia prawdzie historie ludzkich tragedii. Są to trzy historie: Karola, Seweryna i Ani. Wszyscy sprawcy tych ludzkich tragedii otrzymali wyroki skazujące.

 

Edukacja

Szkolenia dla samorządowców z zasad uspokajania ruchu

Prawie 150 samorządowców z 16 województw weźmie udział w szkoleniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego.

sc logo

Szwajcarzy pomagają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach

Rusza cykl 13 szkoleń skierowanych do osób mających wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach. Obejmie on ponad 650 uczestników. To kolejna odsłona Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Łącznie zostanie na to przeznaczonych 16 mil.

Krajowa Rada BRD

Programy BRD

Badania i publikacje

Edukacja

Kampanie

Dla mediów