Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2010 R.
ORAZ REKOMENDACJE
NA 2011 R.

 

Wstęp

Kolejny rok sytuacja na polskich drogach ulega poprawie. W 2010 r. w Polsce doszło do 38 832 wypadków drogowych, w których zginęło 3 907 osób, a 48 952 zostały ranne. Do Policji zgłoszono 416 075 kolizji drogowych. W porównaniu z 2009 r. jest to mniej wypadków o 12,1%, mniej zabitych o 14,6%, mniej rannych o 12,7%. To duży postęp, ale wciąż za mały. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że należy kontynuować działania na rzecz zmiany zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zrozumieli, że sytuacja na drodze zależy przede wszystkim od nich samych.

Mają Państwo przed sobą doroczne Sprawozdanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w nowej formule. Rada zdecydowała bowiem, że przy utrzymaniu rocznego cyklu wydawniczego, ale po zmianie tytułu, formuły i formy graficznej nowe sprawozdanie powinno stać się swego rodzaju raportem na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wobec tego zmieniliśmy w nim podejście do tematu brd na problemowe i zadaniowe, dzięki czemu sprawozdanie stało się bardziej czytelne i – mamy nadzieję – będzie chętniej czytane. Chcemy w ten sposób stworzyć z raportu źródło pewnej informacji o brd w naszym kraju i działaniach realizowanych w tym zakresie. Dać punkt wyjścia do ogólnopolskiej dyskusji i wniosków w gronie wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa na drogach, w tym mediów. Zbudować wokół tego raportu społeczność brd. Kolegium Redakcyjne Raportu i jego Autorzy mają świadomość, że sprawozdanie w nowej formule być może jest jeszcze materiałem niedoskonałym, choćby dlatego, że przygotowanym po raz pierwszy. Dlatego są otwarci na uwagi i podpowiedzi.

Wierzymy, że wnioski zawarte w raporcie posłużą do jeszcze większej integracji środowiska działającego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i pomogą Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jeszcze skuteczniej koordynować działania partnerów i sojuszników na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Warto bowiem przypomnieć, że znaczące zmniejszenie się liczby wypadków drogowych w kolejnym roku było możliwe dzięki ciężkiej pracy wszystkich Partnerów działających na rzecz brd. Cieszy fakt, że w tym dziele bierze udział coraz więcej podmiotów: obok instytucji państwowych - organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje naukowo – badawcze i wiele, wiele innych. Raport KRBRD jest swoistym podziękowaniem im wszystkim za dotychczasowy wysiłek i zachętą do dalszej pracy.

„Inwestujmy w brd” – ten apel przez cały rok towarzyszył działaniom realizowanym w ramach Krajowej Rady BRD. Dlatego jedną z rekomendacji KRBRD jest stworzenie systemu finansowania inwestycji w brd.