Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

|  25-05-2017
Wczorajsze
Statystyki
Nietrzeźwi
kierowcy
189
Wypadki
drogowe
69
Zabici w
wypadkach
10
Ranni w
wypadkach
67

BEZPIECZNI W KASKU

04-03-2015

Jazda bez kasku niesie za sobą skutki nie tylko w wymiarze odpowiedzialności karnej ale przede wszystkim zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Na pytanie jak Polacy używają w czasie jazdy kasków ochronnych, odpowiada Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w najnowszym badaniu „Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 r.”

Specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) oraz firmy Heller Consult sp. z o. o. w 86 punktach pomiarowych w całej Polsce sprawdzili trzy grupy badanych. Okazało się, że obligowani ustawą Prawo o Ruchu Drogowym 99% motocyklistów (w tym 99% kierujących i 97% pasażerów motocykli) oraz 96% motorowerzystów stosuje kaski ochronne. Wyniki można by uznać za bardzo optymistyczne gdyby nie fakt, że tylko 12 % rowerzystów (w tym 12% kierujących i 40% pasażerów rowerów) stosowało kaski ochronne.

To właśnie rowerzystom poświęcono w badaniu najwięcej uwagi. Wyniki? Dużą dysproporcję w stosowaniu kasków zaobserwowano między najmłodszą i najstarszą grupą wiekową. „ (…) O ile co piąty rowerzysta w wieku do 17 lat (20%) stosował kask ochronny, o tyle w grupie osób powyżej 60 roku życia czynił to już jedynie co dwudziesty (5%)”.

Choć stosowanie kasku ochronnego na rowerze nie jest nakazane przez polskie prawo, porównując dane dla Polski w latach 2013 i 2014 dostrzegamy korzystną zmianę. Liczba rowerzystów stosujących kaski ochronne w ciągu roku wzrosła o 3%.  

Ten niewielki, lecz pozytywny trend wskazuje na konieczność intensyfikacji  działań mających na celu podniesienie świadomości rowerzystów, jak poważne mogą być skutki urazów głowy odniesionych przez nich w wypadkach drogowych. Badanie pokazuje, że działania edukacyjne w powyższym zakresie powinny być  skierowane do wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Do góry