Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

|  26-05-2017
Wczorajsze
Statystyki
Nietrzeźwi
kierowcy
b.d.
Wypadki
drogowe
b.d.
Zabici w
wypadkach
b.d.
Ranni w
wypadkach
b.d.
| Dzisiaj: 27-05-2017
Kalendarz
wydarzeń BRD:
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY  KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Postanowienia ogólne:

1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez KRBRD. Występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji KRBRD.
2. Patronat KRBRD jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału przedstawicieli KRBRD w wydarzeniu. 
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
4. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.
5. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym KRBRD zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym KRBRD a organizatorom udostępniany jest znak graficzny KRBRD (logotyp do pobrania poniżej). 
6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu KRBRD oraz umieszczania logotypu KRBRD w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

7. KRBRD nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).
8. KRBRD nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.
9. KRBRD nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. 
10. W przypadku udzielenia patronatu przez  KRBRD wnioskodawca  jest zobowiązany skonsultować  z KRBRD  wystąpienia  do kolejnych podmiotów o patronat nad akcją nad która KRBRD udzieliła patronatu.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KRBRD może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 10.
 
Tryb przyznawania patronatów:

1. Kwestia przyznania patronatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.
2. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:
        - wypełniony wniosek o patronat honorowy KRBRD (formularz do pobrania poniżej),
        - szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.
3. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 2. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu KRBRD.
4. Prośbę o patronat KRBRD organizator powinien złożyć najpóźniej 4 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Bliższych informacji udziela: Ewelina Seliga tel.: 22 630 13 33

Zobacz także:
Logotyp KRBRD