Aktualności - KRBRD.GOV.PL http://krbrd.gov.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/211-akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://krbrd.gov.pl/files/news/211-akt.jpg Akcja edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo w Centrum uwagi” Akcja edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo w Centrum uwagi” <div class="view-news-zajawka"> <p>Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze. Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Osoba posiadająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości ok. 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować lub bezpiecznie ją ominąć.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p> <img src="/files/image/BRD1.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Fot. Sekretarz KRBRD K. Romik i p.o. GITD A. Gajadhur wręczają odblaski warszawiakom</em></p> <p>10 lutego 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, dyrekcja i uczniowie klas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Młodzieżowej Grupy Ratowniczej BRD Zespołu Szkól Samochodowych i Licealnych Nr2 w Warszawie wzięli udział w akcji edukacyjno-informacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, którą zorganizowano na placu przed stacją Metra Centrum.</p> <p>W ramach akcji przechodniom rozdawano elementy odblaskowe, które pozwalają na znaczące zwiększenie widoczności  pieszych na drogach, szczególnie po zmroku i przy złych warunkach atmosferycznych, m.in. kamizelki, pasy i opaski. Warszawiacy mogli również porozmawiać z ekspertami i poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p> <img src="/files/image/BRD2.jpg" alt="" width="1620" height="1080" /></p> <p><em>Fot. Uczestnicy akcji "Bezpieczeństwo ruchu drogowego w samym Centrum"</em></p> <p>Celem działań MIB i GITD jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zachęcanie pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób starszych, do noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważne zwłaszcza w czasie zbliżających się ferii zimowych dla czterech województw, w tym mazowieckiego, rozpoczynających się 13 lutego 2017 r.</p> <p>Piesi w Polsce stanowią nadal jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Ze wstępnych danych za 2016 r.  wynika, że w tym okresie doszło do 8 465 wypadków z ich udziałem, w których zginęło 866 osób. Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po drogach po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, wszedł w życie 31 sierpnia 2014 r. Wciąż jednak nie wszyscy o nim pamiętają.</p> </div> 2017-02-10T11:32:25+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/211-akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://krbrd.gov.pl/files/news/210-akt.png Akcja edukacyjno-informacyjna "Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w samym Centrum uwagi" Akcja edukacyjno-informacyjna "Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w samym Centrum uwagi" <p>Piesi w Polsce nadal stanowią jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Dlatego 10 lutego 2017 r., w godzinach między 9:00 a 10:00, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie będą rozdawać odblaski na placu przed stacją Metra Centrum. Jest to element akcji edukacyjno-informacyjnej, skierowanej do niechronionych uczestników ruchu drogowego.</p> <p>Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zachęcanie pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób starszych, do noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważne zwłaszcza w czasie zbliżających się ferii zimowych dla czterech województw, w tym mazowieckiego, rozpoczynających się 13 lutego 2017 r. </p> <p>Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze.  Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój widziany jest przez kierującego pojazdem z odległości ok. 40 metrów. Osoba posiadająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości ok. 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować lub bezpiecznie go ominąć.</p> <p>Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być np. przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki. Rekomenduje się, aby odblaski były umieszczone w takim miejscu, żeby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważane przez kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).</p> 2017-02-09T15:47:39+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/akcja-edukacyjno-informacyjna-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-w-samym-centrum-uwagi.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/posiedzenie-krajowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html http://krbrd.gov.pl/files/news/169-akt.jpg Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego <p>21 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), w składzie: przewodniczący Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), zastępca przewodniczącego Justyna Skrzydło (wiceminister infrastruktury i budownictwa), sekretarz Konrad Romik, przedstawiciele organów i instytucji o charakterze doradczym oraz innych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.</p> <p><object width="320" height="240" data="/files/media/MAA11.JPG" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="/files/media/MAA11.JPG" /></object></p> <p>Najważniejszymi tematami spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do listopada 2016 r. i podsumowanie działań sekretariatu KRBRD zrealizowanych w tym roku. Rozmawiano również o planach organizacyjnych na przyszły rok.</p> 2016-12-22T09:16:54+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/posiedzenie-krajowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych <p><strong>Według najnowszych danych, przygotowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Koszt wypadków drogowych wyniósł  33,6 mld zł, a kolizji drogowych 14,6 mld zł. Łącznie to prawie 3 proc. PKB.</strong></p> <p>Podstawowym źródłem danych do wyceny kosztów zdarzeń drogowych w Polsce są:</p> <ul> <li>dane statystyczne dotyczące liczby wypadków, ich ciężkości i struktury z uwagi na płeć, wiek <br /> i lokalizację wypadku (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);</li> <li>dane statystyczne dotyczące liczby kolizji oraz rodzaju pojazdu uczestniczącego <br /> w zdarzeniu (pochodzące z raportów Komendy Głównej Policji);</li> <li>dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, będącego źródłem większości informacji w zakresie danych społeczno-ekonomicznych, niezbędnych do wyceny kosztów jednostkowych zdarzeń drogowych (np. koszty pogrzebu, struktura parku samochodowego itp.).</li> </ul> <p> </p> <p>Koszt jednej ofiary śmiertelnej oszacowany został na 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, natomiast ofiary lekko rannej na 26,7 tys. zł. Społeczne koszty ponoszone z powodu ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są większym obciążeniem dla państwa niż w przypadku ofiar śmiertelnych, ponieważ ofiary ciężko ranne obciążają budżet państwa dodatkowymi wydatkami w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej, itp.</p> <p>Ponadto oszacowano koszt wypadku drogowego na kwotę 1,02 mln zł oraz kolizji drogowej na 40,5 tys. zł. Zestawienie szczegółowych danych o kosztach wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2015 r. (<a href="/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf">http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf</a>) zawiera również ich podział na poszczególne województwa oraz wyszczególnia koszty zdarzeń drogowych, do których doszło na odcinkach drogowej sieci transeuropejskiej (TEN-T). W opracowaniu wskazano także straty gospodarcze z tytułu zaistniałych w Polsce w 2015 r. wypadków drogowych – wynoszą one blisko 29,4 mld zł. Są to pośrednie koszty wypadków drogowych, które opierają się na kosztach utraconej produkcji w wyniku przedwczesnej śmierci albo niezdolności do pracy osób rannych w wypadku.</p> 2016-12-09T13:09:34+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/0daa3749e86e86dd2e55836e8b633019.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowym-spocie-nie-odchodz-zyj.html http://krbrd.gov.pl/files/news/166-akt.png KRBRD przestrzega pieszych w nowym spocie „…nie odchodź, żyj!” KRBRD przestrzega pieszych w nowym spocie „…nie odchodź, żyj!” <div> <p>Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna kampanię  społeczną <br />„…nie odchodź, żyj!”. Kampania skierowana jest do pieszych.</p> <p>Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w obszarze zabudowanym. Szczególnie trudny czas to okres jesienno-zimowy, kiedy warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, roztargnienie związane z przygotowaniami świątecznymi przyczyniają się do większej liczby wypadków z udziałem pieszych. Dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym właśnie czasie podejmuje szeroko zakrojoną społeczną kampanię edukacyjną "... nie odchodź, żyj!". Jak wynika z policyjnych danych, w 2015 roku najwięcej pieszych zginęło i zostało rannych w grudniu – 171 zabitych i 1 152 rannych. W 2015 roku piesi spowodowali 2 619 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 450 osób, a obrażenia ciała odniosło 2 238 osób. W większości ofiarami w tych wypadkach byli sami piesi. Zarówno w przypadku kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych, do ich powstania przyczynili się głównie mężczyźni. </p> <p>Jednym z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja, dlatego został przygotowany materiał video, który pokazuje zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na drodze.</p> <p>„Ochrona pieszych jest   priorytetem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dlatego też, w tym najbardziej niebezpiecznym okresie, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków <br />z udziałem pieszych, kierujemy do nich kampanię z apelem o zmianę postaw i zachowań na drodze” – powiedział Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.</p> <p>Zapraszamy do obejrzenia filmu.</p> </div> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-4mSShXTFVw" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p> 2016-11-28T14:55:42+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/krbrd-przestrzega-pieszych-w-nowym-spocie-nie-odchodz-zyj.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/minister-andrzej-adamczyk-uczcil-pamiec-ofiar-wypadkow-drogowych.html http://krbrd.gov.pl/files/news/165-akt.jpg Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych <div class="view-news-zajawka"> <p>20 listopada 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. To pierwsza, od momentu powstania pomnika ku czci ofiar wypadków komunikacyjnych, wizyta ministra nadzorującego prace Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym miejscu.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p>Centralnym punktem obchodów było podpisanie „Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.</p> <blockquote> <p><em>- Nasza obecność w sanktuarium w Zabawie, modlitwa, zasadzenie drzewa pamięci czy podpisanie Deklaracji, choć są elementami symbolicznymi, podkreślają wolę i ogromną chęć działań oraz współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, rownież na rzecz ofiar wypadków drogowych i ich rodzin - powiedział minister Andrzej Adamczyk.</em></p> </blockquote> <p>Sygnatariusze Deklaracji, uznając rolę edukacji społecznej w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zadeklarowali:</p> <ul> <li>chęć kontynuacji i zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy losów ofiar wypadków drogowych w Polsce, w tym wspierania działalności terapeutycznej rodzin;</li> <li>zaangażowanie w organizację ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych;</li> <li>wspieranie profesjonalnej dobroczynnej działalności edukacyjnej w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.</li> </ul> <p> </p> <p>Oprócz ministra infrastruktury i budownictwa Deklarację podpisali: sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, przedstawiciele Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie  oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Przejście" i Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.</p> <p>Minister Andrzej Adamczyk wziął również udział we Mszy Świętej w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Spotkał się też z uczestnikami uroczystości, w tym rodzinami ofiar. Posadził także drzewo pamięci.</p> <p>W związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Sekretariat KRBRD upublicznił na swojej stronie internetowej bazę danych o podmiotach świadczących nieodpłatnie pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom (<a href="/pl/baza-danych.html">http://www.krbrd.gov.pl/pl/baza-danych.html</a>).</p> <div>W przyjętym w 2013 roku Narodowym Programie BRD za jeden z priorytetów uznano usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ważnym kierunkiem działań było utworzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. Powstała baza podmiotów i instytucji pozarządowych, które w zakresie swojej statutowej działalności nieodpłatnie świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych. </div> <p>Zakres działalności podmiotów ujętych w bazie jest bardzo szeroki i dopasowany do grupy docelowej. Są tam instytucje niosące pomoc psychologiczną osobom, które muszą poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami np. związanymi z utratą bliskich bądź uczestniczeniem w wypadku, w którym ktoś zginął. To też podmioty świadczące pomoc medyczną, bo niejednokrotnie dojście do pełnej sprawności osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym nie kończy się na udzieleniu bezpośredniej pomocy po wypadku. Często konieczna jest długotrwała rehabilitacja. Będzie można także skorzystać z porad prawnych, związanych m.in. z pomocą w uzyskaniu odszkodowania. </p> <p>Krótki czas poświęcony na poszukiwanie pomocy po wypadku jest równie cenny jak samo udzielenie pomocy ratowniczej. Wiedza, gdzie tej kompleksowej pomocy można szukać i kto może pomóc, zebrana w jednym miejscu, na pewno będzie dużym ułatwieniem. Adresy organizacji niosących pomoc powypadkową zostały posortowane według województw, w łatwy sposób można więc dotrzeć do podmiotów działających najbliżej miejsca zamieszkania. </p> </div> 2016-11-21T08:46:53+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/minister-andrzej-adamczyk-uczcil-pamiec-ofiar-wypadkow-drogowych.html Zbliża się długi weekend. Przewodniczący KRBRD apeluje o ostrożność na drodze. <p><img src="/files/image/11-listopada_o.png" alt="" width="1266" height="526" /></p> 2016-11-10T13:29:10+01:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/a028c2c1ef2784fc3436dd737b7d08bc.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/87fd04eb8c1a3cbb1844ed67fed508c5.html http://krbrd.gov.pl/files/news/163-akt.jpg SenioRowerowy Weekend – bezpieczeństwo rowerzystów – seniorów SenioRowerowy Weekend – bezpieczeństwo rowerzystów – seniorów <p> </p> <p>„<em>Statystyki wypadków drogowych pokazują, że największa grupa ofiar wśród rowerzystów to seniorzy. Bezpośrednie dotarcie do tej grupy było celem akcji, co zostało docenione przez seniorów, którzy licznie i aktywnie wzięli w niej udział</em>” – podkreślał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas finału akcji „SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo Seniorów”, który odbył się 22 i 23 października 2016 r.  w Kluczach i Chechle w województwie małopolskim.</p> <p>Akcja edukacyjna organizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, adresowana do najstarszych rowerzystów, była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Projekt miał formę 10 wydarzeń odbywających się w weekendy na terenie pięciu województw: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego – według statystyk policyjnych województw o najwyższej liczbie wypadków z udziałem rowerzystów-seniorów.</p> <p>Oprócz bezpośrednich spotkań ze starszymi rowerzystami, podczas których eksperci przypominali najważniejsze zasady bezpiecznej jazdy na rowerze, organizatorzy zadbali o bezpłatne badania wzroku, a także uruchomili mobilne warsztaty rowerowe. Każdy zainteresowany mógł poddać swój rower przeglądowi i skorzystać z bezpłatnego usunięcia usterek przez wykwalifikowanego mechanika.</p> <p>Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, dotarła bezpośrednio do ponad 5000 seniorów. Naprawiono łącznie ok. 500 rowerów, zbadano wzrok blisko 150 starszym rowerzystom i rozdano niemal 2000 odblasków. Przez pięć weekendów seniorzy-rowerzyści z całej Polski brali też udział w konkursach sprawdzających ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.</p> <p>Do przeprowadzenia pierwszej tego typu bezpośredniej akcji edukacyjnej aktywnie włączyły się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, komendy Policji, Straży Pożarnej i parafie.</p> <p>Jak zapowiedział minister Andrzej Adamczyk, akcje tego typu będą organizowane również w przyszłym roku.</p> <p> </p> 2016-10-24T13:41:10+02:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/87fd04eb8c1a3cbb1844ed67fed508c5.html http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-seniorow-seniorowerowy-weekend.html http://krbrd.gov.pl/files/news/162-akt.png SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów <p>Rower zyskuje coraz więcej miłośników, w gronie których znajdują się ludzie w każdym wieku. Dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała <em>SenioRowerowy Weekend, Bezpieczeństwo seniorów </em>– inicjatywę, której celem jest poszerzenie wiedzy osób starszych na temat przepisów i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.</p> <p style="text-align: justify;">Działania KRBRD mają na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem rowerzystów, w tym także seniorów, są: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Inicjatywa KRBRD ma na celu uświadomienie seniorom jak bezpiecznie poruszać się rowerem w ruchu drogowym oraz wskazać występujące w nim zagrożenia.</p> <p style="text-align: justify;">W każdy weekend, od 24 września do 23 października 2016 r. KRBRD i MIB we współpracy z ośrodkami kultury, klubami seniora i uniwersytetami Trzeciego Wieku zorganizują dni otwarte w pięciu województwach (łódzkim, śląskim, mazowieckim, lubelskim i małopolskim).</p> <p style="text-align: justify;">Podczas weekendowych wydarzeń odbędą się warsztaty na temat bezpiecznej jazdy. W specjalnie przygotowanym miasteczku rowerowym uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić znajomość przepisów. Na bezpieczeństwo na drodze wpływ ma także stan techniczny pojazdu, dlatego na spotkaniach będzie obecny mobilny mechanik, który odpowie na pytania i pomoże w wykonaniu drobnych napraw rowerów.</p> <p style="text-align: justify;">Dla uczestników spotkań zostaną zorganizowane konkursy, w których nagrodą będzie jeden z pięciu nowoczesnych rowerów (z kaskiem ochronnym).</p> <p style="text-align: justify;">Ponadto w każdą niedzielę osoby powyżej 60 roku życia będą miały możliwość bezpłatnego zbadania wzroku w „Okobusach”.</p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji znajduje się na fanpage’u @wlaczmyslenie oraz na stronie KRBRD.</p> <p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: middle;" src="/files/image/plakat-akcji.jpg" alt="" width="750" height="1060" /></p> 2016-09-21T11:41:08+02:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-seniorow-seniorowerowy-weekend.html Porozumienie o współpracy w organizacji turniejów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym <div class="view-news-zajawka"> <p>Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym – to główne z założeń podpisanego 9 września 2016 r  „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych  turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.</p> </div> <div class="view-news-content"> <p>Sygnatariuszami porozumienia są minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister spraw wewnętrznych i administracji, reprezentowany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego, Komendant Główny Policji, reprezentowany przez nadinspektora Jana Lacha, oraz prezes Polskiego Związku Motorowego, Andrzej Witkowski.</p> <blockquote> <p>- <em>Cieszę się, że możemy dziś podpisać porozumienie, które w atrakcyjnej formie włącza bezpieczeństwo ruchu drogowego w proces edukacji, a którego głównym beneficjentem będzie polska młodzież</em> - podkreślił minister A. Adamczyk.</p> </blockquote> <p>Porozumienie o współpracy otworzy drogę do podjęcia kompleksowych działań na rzecz poprawy stanu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Turnieje będą odbywać się w całym kraju na poziomie wszystkich szczebli samorządów, z ogólnopolskimi finałami. Uczestniczyć w nich będą zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja oraz szkoły średnie.</p> <p>Celem turniejów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym. Młodym ludziom przekazywana będzie również wiedza na temat zasad pierwszej pomocy.</p> <p>Turnieje edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym są wpisane do rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.</p> <blockquote> <p>- <em>Dziękuję Członkom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za włączenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w działania edukacyjne na rzecz poprawy brd</em> -  powiedziała minister Anna Zalewska.</p> </blockquote> <p>Dotychczas obowiązywało porozumienie o współpracy zawarte 1 czerwca 2011 r., jednak w związku z koniecznością podniesienia intensywności działań i współpracy w edukacji na rzecz brd, oraz wsparcia udzielonego Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaistniała konieczność podpisania nowej umowy.</p> </div> 2016-09-09T15:29:39+02:00 pl http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-w-organizacji-turniejow-edukacyjnych-z-zakresu-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym.html